Koralewski Michał, Struktura pism składanych przez profesjonalnych pełnomocników w świetle nowelizacji KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Struktura pism składanych przez profesjonalnych pełnomocników w świetle nowelizacji KPC

1.07.2023 r. w życie weszła kolejna istotna zmiana przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Tym razem ustawodawca wprowadza dalsze wymogi względem pism procesowych składanych przez profesjonalnych pełnomocników. Pisma takie będą bowiem musiały posiadać odpowiednią strukturę, z wyodrębnionym petitum zawierającym oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski. Co więcej, aby nadać nowej normie prawnej faktyczne znaczenie, zastrzeżono drakoński rygor za jej naruszenie.

Nowe zasady znajdować będą zastosowanie do wszystkich pism procesowych składanych przez profesjonalnych pełnomocników, także w sprawach wszczętych przed wejściem w życie przedmiotowej nowelizacji. To zaś czyni koniecznym szersze omówienie nowych przepisów. Regulacja ta ma zatem bardzo duże znaczenie dla wszystkich pełnomocników profesjonalnych występujących w sprawach cywilnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX