Strona podmiotowa przestępstwa znęcania nad zwierzętami - OpenLEX

Kuszlewicz Karolina, Strona podmiotowa przestępstwa znęcania nad zwierzętami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Strona podmiotowa przestępstwa znęcania nad zwierzętami

W praktyce stosowania ustawy o ochronie zwierząt z 21.08.1997 r. - dalej u.o.z. - pojawiają się znaczące problemy i rozbieżności w rozumieniu tzw. strony podmiotowej przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, szczególnie w zakresie zamiaru sprawcy. Orzecznictwo i piśmiennictwo, a także samo brzmienie przepisu art. 6 ust. 2 u.o.z. przesądzają o tym, że przestępstwo znęcania się nad zwierzętami może być popełnione tylko umyślnie. Rozbieżności pojawiają się jednak na etapie analizy zamiaru sprawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX