Strefa ochronna a pas technologiczny linii elektroenergetycznej - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Strefa ochronna a pas technologiczny linii elektroenergetycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Strefa ochronna a pas technologiczny linii elektroenergetycznej

Decydując się na realizację inwestycji w pobliżu linii elektroenergetycznej należy liczyć się z ograniczeniami w zagospodarowaniu terenu, które mogły zostać wprowadzone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mogą one wynikać z ustanowienia strefy ochronnej linii elektroenergetycznej lub ustanowienia dla niej pasa technologicznego. Warto wiedzieć, że organy administracji publicznej, zwłaszcza architektoniczno-budowlanej, oraz sądy administracyjne, często mylą te dwa pojęcia, wprowadzając dla inwestorów utrudnienia niemające podstaw prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX