Strategie wykorzystania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym - OpenLEX

Lasiński-Sulecki Krzysztof, Zalasiński Adam, Strategie wykorzystania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Strategie wykorzystania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym

Orzeczenia ETS wskazują określony kierunek wykładni przepisów prawa wspólnotowego, a prawo wspólnotowe korzysta z pierwszeństwa przed prawem krajowym państw członkowskich Unii. Autorzy artykułu skupiają swoją uwagę na dwóch podstawowych kwestiach, to jest na wznowieniu postępowania podatkowego w związku z orzecznictwem ETS oraz na pozycji prawnej podatnika w postępowaniu przed polskimi sądami administracyjnymi w kontekście zapadłych orzeczeń ETS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX