Wlaźlak Katarzyna, Strategie rozwoju JST

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Strategie rozwoju JST

W komentarzu przedstawiony został ustanowiony nowelizacją z 2020 r. system samorządowych strategii rozwoju, na który składają się strategia rozwoju gminy, strategia rozwoju ponadlokalnego, strategia rozwoju województwa oraz strategia ponadregionalna. Autorka analizuje zmienione w tym zakresie przepisy, formułuje wnioski de lege lata, odpowiadając m.in. na pytania o spójność i zintegrowanie systemu strategii jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz będzie dla tych jednostek pomocny przy przygotowywaniu i aktualizacji ich strategii rozwoju.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX