Czajka-Marchlewicz Bogna, Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Możliwość realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jego rozmiar, lokalizacja i wiele innych charakterystycznych parametrów, jak również kwestie związane z jego późniejszą eksploatacją i funkcjonowaniem wynikają z obowiązujących na danym terenie dokumentów planistycznych, programów, strategii, polityk itp. Jeżeli realizacja powyższych dokumentów może znacząco oddziaływać na środowisko, zanim zostaną one przyjęte, poddawane są tzw. strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Stąd ich ostateczny kształt w znacznym zakresie uzależniony jest od uwzględnienia wymagań środowiskowych jakie będą musiały spełniać przedsięwzięcia realizowane następnie w oparciu o te dokumenty. Niniejsze opracowanie w sposób syntetyczny omawia zagadnienie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX