Strajk w ochronie zdrowia - OpenLEX

Sieńko Agnieszka, Strajk w ochronie zdrowia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Strajk w ochronie zdrowia

Niniejszy komentarz omawia strajk w ochronie zdrowia jako jeden z etapów dochodzenia do rozwiązania sporu zbiorowego. Opisano zasady wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego oraz podjęcia strajku. Poruszono również kwestię legalności strajku a także alternatywnych form protestu pracowników ochrony zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX