Sewastianowicz Monika, Strajk nauczycieli i inne formy protestu - zadania dyrektora szkoły

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Strajk nauczycieli i inne formy protestu - zadania dyrektora szkoły

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, a co za tym idzie możliwość strajkowania, statuuje art. 59 Konstytucji RP. Wynika z niego prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu. Nie jest to prawo absolutne, lecz ograniczone podmiotowo – mogą z niego korzystać związki zawodowe i przedmiotowo – ustawa może go zakazać w odniesieniu do określonych kategorii pracowników bądź w konkretnych dziedzinach. W komentarzu omowiona została ogólna charakterystyka strajku pracowniczego, sporu zbiorowego oraz akcji protestacyjnej oraz kluczowe prawa i obowiązki dyrektora szkoły w przypadku strajku pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX