Dolnicki Bogdan, Stowarzyszenie powiatów a związek powiatów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Stowarzyszenie powiatów a związek powiatów

Przepisy ustaw samorządowych stanowią o możliwości współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Współdziałanie to może przybierać różnorakie postaci – w zależności od celu w jakim jednostki chcą podjąć wspólne działania. W przypadku gdy celem jest wykonywanie zadań publicznych, współdziałanie może przybrać np. formę związków międzygminnych i powiatowych. Jeżeli natomiast gminy, powiaty czy województwa chcą wspólnie podjąć innego rodzaju działania niż wykonywanie zadań publicznych, to zgodnie z ustawami samorządowymi mogą współdziałać np. w ramach stowarzyszeń – tak krajowych, jak i międzynarodowych, przy czym w przypadku związków podstawą prawną są ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, natomiast stowarzyszenia zawierane są na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Współdziałanie podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego ma charakter dobrowolny, co oznacza swobodę w wyborze formy współdziałania, tworzenia i likwidacji form współdziałania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX