Kozłowski Marcin, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zostało założone jako dobrowolna organizacja społeczno-zawodowa środowiska polskich notariuszy. Utworzono je m.in. dla wzmocnienia pozycji notariatu, ochrony jego prestiżu i dobrego imienia oraz wpływania na proces ustawodawczy obejmujący kwestie istotne dla notariatu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX