Zdyb Michał, Stosunek pracy i inne formy zatrudnienia w kosztach podatkowych pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Stosunek pracy i inne formy zatrudnienia w kosztach podatkowych pracodawcy

aKoszty wynagrodzeń osób zatrudnionych bądź współpracujących stanowią często znaczną część kosztów działalności podmiotu gospodarczego. W praktyce zdarza się, że oprócz świadczeń pieniężnych pracownicy i współpracownicy otrzymują od pracodawcy szereg innych przysporzeń majątkowych. Poniższy tekst omawia skutki podatkowe w CIT powstające z tego tytułu po stronie pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX