Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi - OpenLEX

Karkowska Dorota, Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 11 listopada 2011 r.
Autor:

Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Komentarz omawia zasady stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. W opracowaniu zdefiniowano pojęcia przymusu bezpośredniego oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wskazano także dopuszczalne miejsca, warunki i czas zastosowania przymusu oraz uprawnione do wydania decyzji o zastosowaniu przymusu podmioty. Przedstawiono również obowiązek poinformowania pacjenta o zamiarze zastosowania przymusu, osoby uprawnione do jego stosowania oraz ustawowy obowiązek pomocy w realizacji przymusu spoczywający na służbach publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX