Wąworek Rafał, Stosowanie przez sądy rodzinne konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Stosowanie przez sądy rodzinne konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Przepisy Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, której sygnatariuszem jest m. in. Polska, dostarczają procedury nakazywania powrotu do kraju dzieci, które zostały z niego bezprawnie wywiezione np. przez jednego z rodziców wbrew woli drugiego uprawnionego rodzica. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie analiza stosowania przepisów Konwencji przez sądy polskie, w szczególności w zakresie odwoływania się do rozwiązań wyjątkowych uzasadniających odmowę nakazania powrotu dziecka do państwa pochodzenia, tj. do klauzul "narażenia dziecka na szkodę psychiczną, fizyczną albo stawiania dziecka w jakikolwiek inny sposób w sytuacji nie do zniesienia".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX