Majer Roman, Stosowanie odzieży ochronnej w warunkach zimowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Stosowanie odzieży ochronnej w warunkach zimowych

Okres zimowy nakłada na pracodawców szczególne obowiązki względem pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni. Jednym z nich jest dostarczenie odzieży chroniącej przed mrozem, wiatrem i wilgocią. Komentarz wskazuje, na co uwagę powinien zwrócić pracodawca wybierając odzież i jakie minimalne wymagania powinna ona spełniać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX