Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przez organy władzy publicznej - OpenLEX

Brzostowska Monika, Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przez organy władzy publicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przez organy władzy publicznej

Organy władzy publicznej wykonują swoją działalność nie tylko w zakresie do jakiej zostały powołane na podstawie odpowiednich ustaw. Według jednolitego stanowiska fiskusa stają się one podatnikami, gdy wykonują czynności inne niż te, które uregulowane są w ramach ich działań oraz jeżeli wykonują czynności mieszczące się w ramach ich zadań, ale robią to na podstawie umów cywilnoprawnych. W takim wypadku, tak jak reszta podatników VAT, obowiązane są przestrzegać ciążących na nich obowiązków takich jak stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX