Rączka Magdalena, Stopnie niepełnosprawności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2015 r.
Autor:

Stopnie niepełnosprawności

Komentarz do przepisów dotyczących stopni niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Przytacza on ustawową definicję niepełnosprawności z podziałem na stopnie. Omawia zależności pomiędzy stopniami inwalidztwa obowiązującymi w starych przepisach a stosowanym obecnie pojęciem niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, a także stopniami niepełnosprawności - szczególnie istotne dla osób posiadających ważne orzeczenia o inwalidztwie. Przedstawia tryb stwierdzania niezdolności do pracy oraz orzekania o niepełnosprawności, także w przypadku osób bezdomnych. Szczegółowo omawia zasady orzekania o niepełnosprawności. Opisuje prawne konsekwencje orzeczenia o niepełnosprawności, i jej stopniu w przypadku zatrudnienia takiej osoby lub podjęcia przez nią działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX