Sieńko Agnieszka, Staż pracy i jego rodzaje

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Staż pracy i jego rodzaje

Praca zawodowa stanowi główne źródło utrzymania pracownika i jego rodziny. Problem pracy jako sfery aktywności społeczeństw i państw jest przedmiotem niezliczonej ilości opracowań. Państwa poświęciły problemowi pracy odrębne gałęzie prawa. Wszystko po to, by ucywilizować stosunki pracy, by poddać je kontroli czy wręcz nadzorowi państwa. Mimo znacznie rozbudowanego prawa pracy pozostają obszary nieuregulowane i pozostawione swobodzie stron stosunku pracy. Bywają też i takie zagadnienia, które są przez prawo uregulowane jedynie w części. Takim obszarem jest, omówiony w niniejszym komentarzu, staż pracy. Poza przedstawieniem definicji stażu pracy, wskazano jego wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego, okres wypowiedzenia umowy o pracę czy prawo do korzystania z instytucji systemu ubezpieczeń społecznych (np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX