Gumola Mariusz, Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych

Stawka podatkowa jest tym elementem konstrukcji podatku, który bezpośrednio wpływa na wysokość obciążenia podatkowego. Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje kilka stawek podatkowych. Są one zróżnicowane co do zakresu zastosowania, a także co do wysokości. Źródłem ich regulacji jest nie tylko ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ale również zawarte przez Polskę dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie danej stawki uzależnione jest od źródła dochodu (przychodu), od miejsca rezydencji podatkowej podatnika, a także – wyjątkowo – od naruszenia przez podatnika obowiązku szczegółowego dokumentowania określonych transakcji. Od 1.01.2017 r. dla zastosowania właściwej stawki znaczenie ma również posiadanie ewentualnego statusu małego podatnika albo statusu podatnika rozpoczynającego działalność. Niniejszy komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich istotnych zagadnień związanych z poszczególnymi stawkami podatku dochodowego od osób prawnych.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access