Bartosiewicz Adam, Stawki podatkowe w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Stawki podatkowe w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

W każdym podatku (czy też opłatach o charakterze podatkowym) występują określone elementy konstrukcyjne. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, podstawowe znaczenie z punktu widzenia konstrukcji prawnej podatku „ma jego podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawka podatkowa, a także ulgi i zwolnienia podatkowe” . Jeśli chodzi o samą wysokość podatku, to decydujące znaczenie mają podstawa opodatkowania oraz stawka podatkowa. Wysokość należnego podatku jest bowiem zazwyczaj iloczynem tych dwóch wartości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX