Bartosiewicz Adam, Stawka w podatku rolnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Stawka w podatku rolnym

Jednym z najstarszych podatków w powojennej historii Polski, spośród tych nadal obowiązujących, jest podatek rolny. Aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące podatku rolnego są zawarte w przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – dalej u.p.r. Od dnia 1 stycznia 2014 r. dla podatników tego podatku nastąpiła istotna zmiana, jeśli chodzi o sposób obliczania jego stawki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy