Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Status projektantów wobec pracodawców

Spośród innych poza twórcami podmiotów praw autorskich na szczególną uwagę zasługują zatrudniający ich pracodawcy. Jest tak ze względu na dużą skalę zjawiska, gdyż w praktyce wiele osób prowadzi działalność twórczą, będąc zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę i w ramach wykonywania swoich pracowniczych obowiązków. Dotyczy to także pracowników wykonujących twórcze prace projektowe. W stosunku do twórczych projektów, realizowanych przez pracowników w ramach ich służbowych obowiązków, przepisy prawa autorskiego nie przewidują szczególnych zasad ustawowych, w związku z czym do projektów tych znajdują zastosowanie ogólne reguły w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?