Wolanin Marian, Status prawny urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach obcych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2003 r.
Autor:

Status prawny urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach obcych

kwiecień 2003 r.

I.Wprowadzenie

Dla wybudowania na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej, jako sieci uzbrojenia terenu (np. wodociągi, gazociągi, ciepłociągi, przewody kanalizacyjne), konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, które może być jednak wydane tylko temu podmiotowi, któremu przysługuje do nieruchomości jakiekolwiek prawo do dysponowania nią na cele budowlane. W przypadku zatem nie przysługiwania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie jest prawnie dopuszczalne realizowanie inwestycji infrastrukturalnej.

Zrealizowanie zaś inwestycji infrastrukturalnej na nieruchomości bez przysługiwania tytułu prawnego naraża inwestora nie tylko na konieczność ewentualnego usunięcie inwestycji z nieruchomości, ale również na odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego i wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Nie jest również wykluczone, że właściciel nieruchomości zgłosi także roszczenie o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX