Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Status prawny pracowników CUS

Niniejszy komentarz zawiera praktyczne wskazówki dotyczące statusu prawnego pracowników centrum usług społecznych (CUS), zarówno tych, którzy w wyniku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej (OPS) będą kontynuowali swoje zatrudnienie w nowej jednostce, jak i tych, którzy staną się nowo zatrudnionymi pracownikami CUS. W szczególności komentarz wyjaśnia najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad kontynuowania stosunku pracy dotychczasowych pracowników ośrodków pomocy społecznej, a także w zakresie uprawnień pracowników socjalnych zatrudnionych w CUS. Zawiera również praktyczne porady dotyczące ciągłości porozumień oraz postanowień układów zbiorowych pracy, które zawarte były jeszcze w ośrodkach pomocy społecznej, a mają obowiązywać w nowej jednostce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?