Lisowski Krzysztof, Status prawny dyrektora szkoły i przedszkola

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Status prawny dyrektora szkoły i przedszkola

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy na temat statusu prawnego dyrektora szkoły. Artykuł w szczególności dotyczy regulacji związanych z usytuowaniem prawnym dyrektora szkoły w systemie organizacyjnym oświaty, jego kompetencjami i kwalifikacjami, szczegółowymi uprawnieniami w związku z wykonywaną funkcją. W materiale została zawarta analiza szczególnego charakteru funkcji dyrektora szkoły w kontekście szeroko cytowanego orzecznictwa sądów powszechnych (Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych). Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli – dyrektorów, nauczycieli zainteresowanych tematyką sprawowania funkcji kierowniczej oraz do organów prowadzących szkoły.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy