Status bezrobotnego - OpenLEX

Jurczewska Marzena, Status bezrobotnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 kwietnia 2014 r.
Autor:

Status bezrobotnego

Komentarz omawia przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wymagania konieczne do uzyskania statusu osoby bezrobotnej oraz okoliczności powodujące pozbawienie tego statusu. Przybliżono w nim również pojęcie osoby poszukującej pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX