Czarnecka Agnieszka, Starsi szansą dla rynku pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Starsi szansą dla rynku pracy

Postępujący spadek odsetka osób w wieku produkcyjnym niesie za sobą wiele wyzwań związanych nie tylko z opieką zdrowotną czy finansowaniem emerytur. Obserwowany w wielu krajach rozwiniętych proces starzenia się społeczeństwa będzie odgrywał coraz większą rolę również w kształtowaniu się rynków pracy. Problem może być szczególnie trudny w Polsce, gdzie odsetek ludności w wieku produkcyjnym maleje i według prognoz w połowie wieku będzie malał w tempie jednego procenta w skali roku , co czyni ów proces jednym z najszybszych na świecie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX