Standardy prawne w zakresie pobierania krwi do celów leczniczych - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Standardy prawne w zakresie pobierania krwi do celów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 września 2017 r.
Autor:

Standardy prawne w zakresie pobierania krwi do celów leczniczych

sAnaliza dotyczy regulacji prawnych w zakresie pobierania krwi od dawców w celach leczniczych (krwiodawstwa). W analizie przedstawiono formalne zasady pobierania krwi od krwiodawców oraz uprawnienia przysługujące honorowym dawcom krwi. Omówiono także zagrożenia związane z pobieraniem krwi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX