Ratajszczak Artur, Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących a dotychczasowe przepisy planistyczne - kontrowersje urbanistyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących a dotychczasowe przepisy planistyczne - kontrowersje urbanistyczne

Kontrowersje urbanistyczne związane z wprowadzeniem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access