Zimna Tamara, Standardy jakości i procedur w wykonywaniu badań diagnostycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Standardy jakości i procedur w wykonywaniu badań diagnostycznych

Komentarz omawia obowiązek stosowania przez laboratoria standardów jakości w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. Przedstawiono w nim, kto odpowiada za opracowanie standardów w laboratorium, ich wdrożenie i wykonywanie oraz związaną z tym dokumentację.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX