Wilk Jakub, Standardy głosowania jawnego organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Standardy głosowania jawnego organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego

Statuty jednostek samorządu terytorialnego powinny przewidywać trzy tryby głosowania: „jawne”, „imienne” i „tajne”. Ustawa wymaga, aby głosowania jawne odbywały się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Procedura głosowania imiennego musi zaś zostać ukształtowana w taki sposób, aby urządzeń technicznych do niej nie wykorzystywać, ponieważ ten tryb będzie stosowany zarówno wtedy, gdy ustawa wymaga głosowania imiennego, jak i wtedy, gdy z przyczyn technicznych nie będzie możliwe przeprowadzenia głosowania w trybie jawnym. Tajny tryb głosowania musi gwarantować oddanie głosu w sposób uniemożliwiający ustalenie, kto jak głosował.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX