Wasilewski Filip, Standardy energooszczędności w budownictwie w 2021 r. - szanse i kontrowersje

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Standardy energooszczędności w budownictwie w 2021 r. - szanse i kontrowersje

Od dnia 31 grudnia 2020 wchodzą w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., które podnoszą standardy energooszczędności w budownictwie od 2021 r. Niniejsze opracowanie przybliża tematyka oraz wskazuje jakie szanse i kontrowersje są związane z przedmiotową zmianą warunków technicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX