Gall Marek, Standardy emisyjne z instalacji w zakresie lotnych związków organicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 4 września 2014 r.
Autor:

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie lotnych związków organicznych

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu emisji lotnych związków organicznych do środowiska ze wskazaniem podmiotów i obszarów objętych przepisami dotyczącymi LZO. Opisane zostały kwestie przestrzegania standardów emisyjnych LZO, wymagań monitoringowych, niezbędnych bilansów i sprawozdawczości, a także możliwych sankcji. Tekst zawiera definicje zjawisk i pojęć związanych z tematyką dotyczącą standardów emisyjnych i lotnych związków organicznych. Komentarz można polecić szczególnie osobom odpowiadającym za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, organom administracji samorządowej i państwowej oceniającym wyniki pomiarów LZO, a także prowadzącym działalność w zakresie wykonywania pomiarów i badań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX