Gall Marek, Standardy emisyjne z instalacji spalania paliw

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Standardy emisyjne z instalacji spalania paliw

Komentarz opisuje wymagania ochrony środowiska dla prowadzących instalacje spalania paliw podlegające pod standardy emisyjne po wdrożeniu wybranych, podanych w treści komentarza przepisów wspólnotowych, do przepisów krajowych.

W komentarzu wyjaśniono, jakie instalacje spalania paliw podlegają pod standardy emisyjne, w jaki sposób określane i sprawdzane są standardy emisyjne z instalacji spalania paliw, jakie obowiązki przepisy ochrony środowiska nakładają na prowadzących instalacje podlegające pod standardy emisyjne i jakie są konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania standardów.

Komentarz można polecić szczególnie osobom odpowiadającym za przestrzeganie przez podmioty korzystające ze środowiska przepisów ochrony środowiska, ale również organom ochrony środowiska wydającym pozwolenia i oceniającym wyniki pomiarów oraz laboratoriom prowadzącym działalność w zakresie wykonywania pomiarów emisji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX