Jakubik Mateusz, Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich (SCC)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich (SCC)

4.06.2021 r. Komisja opublikowała dwa zestawy nowych SKU (znanych także jako SCC). Pierwszy zestaw zastępuje stare SKU dotyczące transgranicznych transferów danych do państw trzecich i to on zostanie przeanalizowany w niniejszym tekście. Drugi zestaw jest przeznaczony do użytku między administratorami a podmiotami przetwarzającymi – tutaj należy zwrócić uwagę, iż wcześniej takich SKU nie było. Należy założyć, iż pozwolą na ujednolicenie w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX