Stan zagrożenia epidemicznego oraz jego wpływ na placówki ochrony zdrowia - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Stan zagrożenia epidemicznego oraz jego wpływ na placówki ochrony zdrowia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Stan zagrożenia epidemicznego oraz jego wpływ na placówki ochrony zdrowia

Choroby zakaźne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Prawo określa instrumenty zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. Jednym z takich instrumentów w polskim prawie jest stan zagrożenia epidemicznego. W niniejszym komentarzu omówiono regulacje ustawowe dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego. Ponadto przedstawiono kwestię wprowadzonego obecnie (marzec 2020 r.) w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii (z uwagi na upowszechnienie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX