Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią – konsekwencje prawne - OpenLEX

Trociuk Stanisław, Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią – konsekwencje prawne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią – konsekwencje prawne

Po raz pierwszy pod rządami Konstytucji z 1997 r. został wprowadzony jeden z opisanych w niej stanów nadzwyczajnych – stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy wprowadzony przy granicy z Białorusią w istotny sposób ograniczył na obszarze nim objętym, korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw. Niektóre z tych ograniczeń doprecyzowane przez Radę Ministrów nie są spójne z treścią rozporządzenia Prezydenta RP i wprowadzają dalej idące ograniczenia niż te, które wynikają z aktu normatywnego wydanego przez Prezydenta. W komentarzu zostały omówione wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rozporządzeniem Prezydenta a rozporządzeniem wydanym przez Radę Ministrów w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią jak również przepisy obowiązujące po ustaniu stanu wyjątkowego, wprowadzające szczególne rozwiązania, zbliżone do obowiązujących w stanie wyjątkowym i głęboko ingerujące w podstawowe wolności lub prawa jednostek

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?