Janczukowicz Krzysztof, Stalking w orzecznictwie sądów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Stalking w orzecznictwie sądów

Przestępstwo stalkingu, czyli uporczywego nękania (art. 190a § 1 k.k.), pojawiło się w polskim prawie karnym w 2011 r. Minęło więc 9 lat obowiązywania tego przepisu, wobec czego warto spojrzeć na dorobek orzecznictwa w zakresie tego typu czynu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX