Kania Marcin, Stalking a windykacja

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Stalking a windykacja

Komentarz poświęcony jest zjawisku stalkingu rozpatrywanym przez pryzmat karalności działań wykorzystywanych w procesie windykacji. Przedstawiono nie tylko definicje przestępstwa stalkingu, ale przede wszystkim odniesiono się do tych zachowań, których występowanie może towarzyszyć dochodzeniu należności. Poniższy komentarz i zawarte w nim informacje będą przydatne dla wszystkich osób zajmujących się prowadzeniem działań windykacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX