Janczukowicz Krzysztof, Stałe źródło dochodu jako podstawa nadzwyczajnego obostrzenia kary

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Stałe źródło dochodu jako podstawa nadzwyczajnego obostrzenia kary

Jeżeli sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to czeka go surowsza odpowiedzialność karna. W niniejszym komentarzu przedstawiono zasady ustalania oraz konsekwencje przyjęcia tej okoliczności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX