Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym - wybrane zagadnienia - OpenLEX

Laszczyńska Aleksandra, Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym - wybrane zagadnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym - wybrane zagadnienia

W toku postępowania egzekucyjnego niejednokrotnie zachodzi potrzeba weryfikowania rozstrzygnięć w nim wydanych. W praktyce zauważa się kwestionowanie tego rodzaju postanowień bądź zarządzeń czy też innych czynności faktycznych przy zastosowaniu niewłaściwych środków zaskarżenia co w efekcie może prowadzić do oddalenia danego środka przy jednoczesnych stwierdzeniu, że kwestie w nim podnoszone winny być przedmiotem rozpoznania w postępowaniu wywołanym innym środkiem zaskarżenia. Niniejsze opracowanie przybliża tematykę tego rodzaju środków zaskarżenia oraz wskazuje na to, co może być ich przedmiotem wskazując przy tym na różnice zachodzące pomiędzy w/w środkami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX