Habryn-Chojnacka Ewa, Środki przymusu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Środki przymusu

Komentarz opisuje środki przymusu stosowane przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym świadczeń niepieniężnych. Autorka opisuje rodzaje tych środków i przypadki, w których mogą one być zastosowane. Szczególny nacisk komentarz kładzie na grzywnę i jej zamianę na areszt, opisując przypadki niestosowania aresztu oraz zasady jego uchylania. Tekst zawiera również uwagi na temat możliwości zaskarżania postanowień sądu w przedmiocie stosowania środków przymusu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX