Fischer Bogdan, Mazewski Miłosz, Środki ochrony prawnej przysługujące w razie naruszenia ochrony danych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

Środki ochrony prawnej przysługujące w razie naruszenia ochrony danych

W komentarzu omówiono instytucje prawne przysługujące osobom, których dane dotyczą, oraz innym podmiotom w związku z naruszeniami przepisów RODO oraz postępowaniami prowadzonymi przez organ nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi. Autorzy przedstawiają problematykę z uwzględnieniem praktycznych aspektów toczących się postępowań, podmiotów będących stroną postępowania, ich uprawnień, a także rozstrzygnięć mogących zapaść w toku tych postępowań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX