Krywan Tomasz, Sprzedaż wysyłkowa w podatku od towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sprzedaż wysyłkowa w podatku od towarów i usług

Komentarz poświęcony jest problematyce sprzedaży wysyłkowej jako szczególnego rodzaju transakcji wewnątrzwspólnotowej. Autor definiuje sprzedaż wysyłkową (zarówno z terytorium kraju, jak i na terytorium kraju), omawia miejsce wykonania dostawy wysyłkowej, zawiadomienie o wyborze i rezygnacji z miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej, wymienia towary, do których nie stosuje się przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej oraz omawia dokumentacje sprzedaży wysyłkowej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access