Kowalski Radosław, Sprzedaż premiowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sprzedaż premiowa

Popularnym narzędziem marketingowym stosowanym w celu zachęcenia klientów do nabywania oferowanych świadczeń jest tzw. sprzedaż premiowa. Wprawdzie świadczenie takie nie jest wprost regulowane w przepisach prawa cywilnego, jednak z uwagi na jego mocne osadzenie w realiach gospodarczych możemy precyzyjnie wskazać, że istota sprzedaży premiowej sprowadza się do tego, iż nabywca, kupując towary, prawa czy usługi, uzyskuje – bądź to stopniowo, np. przez gromadzenie punktów, bądź jednorazowo – prawo do odbioru dodatkowego, nieodpłatnego świadczenia. Ważne, że otrzymanie takiego bonusu skutkuje u nagrodzonego powstaniem przychodu podatkowego. W niniejszym opracowaniu wskazano, na co należy zwrócić uwagę, aby sprzedaż premiowa była optymalna podatkowo dla obu stron (organizatora i uczestnika), a przede wszystkim, aby udział w niej nie przysparzał dodatkowych problemów podatkowych i przez to nie wpływał negatywnie na relacje uczestników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX