Brzeszczyńska Stella, Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę – optymalizacja VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę – optymalizacja VAT

Komentarz przedstawia problematykę związaną ze sprzedażą nieruchomości przez przedsiębiorcę. Autorka omawia poszczególne przypadki, m.in. zbycie przez sprzedawcę majątku, którego część przeznaczył na potrzeby osobiste, oraz zwolnienie z opodatkowania VAT w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX