Boratyńska Maria, Sprzeciw pacjenta wobec zabiegu i sprzeciw na przyszłość (pro futuro)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sprzeciw pacjenta wobec zabiegu i sprzeciw na przyszłość (pro futuro)

Komentarz opisuje problematykę wyrażania sprzeciwu przez pacjenta wobec zabiegu i sprzeciwu na przyszłość (pro futuro). Przedstawiono znaczenie wyrażania przez pacjenta zgody na zabieg i konsekwencje jej pominięcia w konfrontacji z prawem do sprzeciwu. Omówiono także kwestię związania lekarza wyrażonym sprzeciwem (także w przypadku utraty przez pacjenta przytomności) oraz możliwości podważenia wyrażonego sprzeciwu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX