Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Sprawy pilne a bieg terminów procesowych i sądowych w czasie pandemii

W okresie od 31 marca 2020 roku do 15 maja 2020 roku bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał wstrzymaniu. Nie dotyczyło to spraw pilnych, o których mowa w art. 14a ust. 4 i 5 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nie było jasne, czy przywołane odstępstwo odnosiło się także do spraw, które decyzją prezesa sądu wydaną na podstawie art. 14a ust. 9 przywołanej ustawy polecono rozpoznać jako sprawy pilne. Kategoria sprawy pilnej funkcjonowała w porządku prawnym od 31 marca 2020 roku do 5 września 2020 roku. Jednak skutki związane ze wstrzymaniem biegu terminów mogą pojawić się daleko po 5 września 2020 roku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?