Zimna Tamara, Sprawozdawczość podmiotu leczniczego z działalności przeciwepidemicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 października 2023 r.
Autor:

Sprawozdawczość podmiotu leczniczego z działalności przeciwepidemicznej

Artykuł opisuje problematykę sprawozdawczości podmiotu leczniczego z działalności przeciwepidemicznej. W opracowaniu omówiono liczne obowiązki lekarza lub felczera oraz kierownika zespołu ratownictwa medycznego związane z prowadzeniem działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska (m.in. obowiązek zgłoszenia zachorowania na choroby zakaźne w ciągu 24 godzin oraz podjęcia szczególnych działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń na inne osoby w razie podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej). Wskazano także na obowiązek prowadzenia przez kierowników podmiotów leczniczych rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych w placówce oraz obowiązek lekarza zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego, a także obowiązek prowadzenia rejestru zranień ostrymi narzędziami oraz sporządzania raportu BHP. Przedstawiono również znaczenie zestawienia świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami jako podstawy finansowania świadczeń z budżetu państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX