Waślicki Tadeusz, Sprawozdanie z działalności zarządu za 2015 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Sprawozdanie z działalności zarządu za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności sporządzają spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym także jednoosobowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz grupy kapitałowe. Obowiązek sporządzenia wraz ze sprawozdaniem finansowym sprawozdania z działalności (w skrócie: s.z.d.), zwanego również sprawozdaniem zarządu z działalności, ciąży na kierowniku jednostki. Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy (zarząd), to odpowiedzialność za sporządzenie s.z.d. ciąży na wszystkich członkach tego organu. W niniejszym komentarzu autor przedstawił zasady sporządzania takiego sprawozdania według przepisów obowiązujących do 23 września 2015 r., które mają zastosowanie do sprawozdań za rok 2015.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX