Waślicki Tadeusz, Sprawozdanie z działalności zarządu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sprawozdanie z działalności zarządu

Sprawozdanie z działalności sporządzają m.in. spółki kapitałowe, w tym także jednoosobowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz grupy kapitałowe. Obowiązek sporządzenia wraz ze sprawozdaniem finansowym sprawozdania z działalności (w skrócie: s.z.d.) ciąży na kierowniku jednostki. Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy (zarząd), to odpowiedzialność za sporządzenie s.z.d. dotyczy wszystkich członków tego organu. W niniejszym komentarzu autor przedstawił zasady sporządzania sprawozdania z działalności, z uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie o rachunkowości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX